Aktivitetshåndboken

Postet av Øystein Hildeskor den 8. Feb 2013

Aktivitetshåndboken

En mann kaster frisbee i en park ved et vann
© Colourbox.com

​Mange sykdommer og tilstander kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. I en del tilfeller kan fysisk aktivitet erstatte legemidler og i andre redusere behovet for medisiner.

Aktivitetshåndboken viser veier til atferdsendring. Helsepersonell og alle som arbeider med å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet vil ha glede av boken.
Boken er skrevet av norske og svenske fageksperter og oppsummerer effekten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av en rekke sykdommer og tilstander.

Generelle kapitler

Generelle kapitler omtaler tilrettelegging for fysisk aktivitet til ulike målgrupper. Her omtales blant annet generelle effekter av og anbefalinger om fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på resept, motiverende samtaler og måling av fysisk aktivitet og fysisk form.

Terapikapitler

I de 33 kapitlene i terapidelen presenteres effekter av fysisk aktivitet i forhold til gitt diagnose, det gis diagnosespesifikke anbefalinger om fysisk aktivitet når det gjelder type aktivitet, frekvens, varighet og intensitet. En eventuell interaksjon med legemiddelbehandling omtales også. Blant annet finnes kapitler om angst, depresjon, diabetes, hjertesvikt, kols og kreft.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.