NBIF >>

NBIF Test 3

Medlemmer

Rank Navn Poeng Avstand Tid
Ane Molden Thomassen
Mona Vedå
Einar Agnalt
Elise Opsal
Heidi Gromstad
Anne Tønnessen
Tor Inge Hegvold
Bjørg Aino Evensberget
Jan Kåre Tvinnereim
Svein Østvang