NBIF >>

Svein`s TESTLAG

Medlemmer

Rank Navn Poeng Avstand Tid
Mari Kristine Andfossen
Camilla Lindberg
Hege Jenssen
Tonje Heggem Helstad
Kjersti Larsen
Lisa Beate Grimstad
Andreas Jensen
Espen Calmeyer Hanssen
Ole-Bent Søreide
Kathrine Gjestad
Hans Mellemsether
Ernst Kloster
Kristine Ludvigsen
Peter Hovland
Jarle Blindheim