Gode råd for å bli mer fysisk aktiv

Postet av Aktiv Bedrift den 5. Nov 2014

De fleste vil gjerne være mer aktive, men mange opplever at det å komme i gang er den største utfordringen. Vi er skrudd sammen litt forskjellig. Her følger noen gode råd på veien videre til en aktiv hverdag

Noen råd:

  • Tenk ut hva du vil oppnå på kort og lang sikt. Lag for eksempel konkrete ukemål og mål på årsbasis. Lag realistiske målsetninger. Vurder hvor du kan redusere stillesitting (tv, pc, nettbrett, mobilbruk, bilkjøring m.m.) og erstatte den tiden med lett aktivitet. Forsøk å få mer aktivitet av moderat og høy intensitet inn i hverdagen. Dette kan være aktivitet til og fra jobb og i løpet av arbeidsdagen, og lag også faste rutiner for å gå mer i hverdagen.
  • Lag en konkret gjennomføringsplan for hvordan du vil bli mer aktiv. Denne planen kan godt være ganske detaljert: Mandag: 15 min gåtur på kvelden. Onsdag, sykle/gå til jobben. Torsdag: 20 min tur i skogen. Ikke vær for ambisiøs i første omgang. Det viktigste er å starte, og målene kan justeres fortløpende. Heng opp målene dine og/eller planen din på kjøleskapet.
  • Bygg aktivitet inn i hverdagsrutinene. All aktivitet som blir en del av de daglige rutinene er lettere å gjennomføre. Etter kort tid gjennomfører du det på autopilot og du trenger ikke ta aktivt stilling til om du skal gå/sykle/trene. Velg aktiviteter du liker, eller aktiviteter som lett kan gjennomføres.
  • Gjør en fast avtale med en venn – eller meld deg på en gruppe. Skal du trene alene må du lage avtaler med deg selv.
  • Ha en plan B for regnværsdager og andre faktorer du ikke kan styre. Du bør derfor tenke gjennom hva som kan komme i veien for å gjennomføre aktivitetene du har planlagt. Legg en plan som tar høyde for årstidsvariasjoner.
  • Bruk gjerne en app som registrerer hvor mye du går eller sykler – mange blir positivt overrasket over hvor aktive de faktisk er.

Trenger du litt drahjelp?

De fleste fysisk aktive voksne driver med uorganiserte aktiviteter. Det finnes imidlertid mange lag, foreninger og treningssentre har trening- og gågrupper, og som tilbyr ulike aktiviteter dersom du liker bedre å være aktiv sammen med andre. Flere av disse har nettsider med informasjon om hva som finnes av tilbud der du bor.

Helsedirektoratet har laget en enkel
Aktivitetsdagbok som kan være et godt verktøy for de som ikke benytter smarttelefon eller andre digitale hjelpemidler. I dagboken kan du notere dine egne mål og planlegge hva du skal gjøre. Du kan loggføre aktivitetene du gjennomfører og erfaringer du gjør underveis.

Det finnes i tillegg ulike treningsarmbånd og mange app-er som hjelper deg å planlegge og følge med på den daglige aktiviteten. Mange av appene har innebygd aktivitetsmåler som sier noe om hvor langt du går, løper eller sykler, og hvor mye tid du bruker.

Du kan også sette deg egne mål og få tilbakemelding eller oppmuntringer fra app-ene underveis. For mange kan det være en god hjelp i å få en daglig påminnelse. Oppdater dine målsetninger med bakgrunn i registrert aktivitet. På helsenorge.no kan du dessuten finne
enkle øvelser som holder deg i form.

Av:helsenorge.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.