Hellooo

Postet av NBIF den 5. Nov 2012

Nytt innlegg gjennom publiseringsverktøyetNorge på langs på NRK2

Postet av NBIF den 9. Okt 2012

Norges idrettsforbund (NIF) gjennomførte 24. april til 30. juni i 2011 kampanjen Rekruttering Norge på langs (RNPL), der blant annet Per Christian Brunsvik (39) fra Måløy i Sogn og Fjordane og Steinar Andreassen Jensen (17) fra Skogn i Nord-Trøndelag håndsyklet 2700 kilometer fra Lindesnes til Nordkapp for å sette søkelyset på viktigheten av fysisk aktivitet for funksjonshemmede og bidra til å øke antall funksjonshemmede i norsk idrett.

Underden drøyt to måneder lange turen lagt opp til en massemobilisering av idrettslag, idrettskretser, særforbund, kommuner og fylkeskommuner for å få flest mulig funksjonshemmede ut til en rekke større og mindre rekrutteringsarrangement. Året etter kampanjen viste tall fra Idrettsregistreringen en økning i nesten 500 funksjonshemmede i norsk idrett.

Dokumentaren, som er laget av selskapet Freedomfromfear, følger Per Christians og Steinars tøffe kamp for å komme seg helt opp til Nordkapp og deres deltakelse på en rekke rekrutteringsarrangement.

Med på turen er også Arne Fagerlie og Rita Andersen (begge har tidligere gått Norge på langs) og Stig Andreassen, faren til Steinar.

– Dette er noe som jeg lett kan engasjere meg i. Ikke bare fordi jeg ønsker at flere skal være i fysisk aktivitet, men også fordi det gir positive ringvirkninger. Det å være i aktivitet betyr mye for hverdagslivet og den totale funksjonaliteten for folk med fysiske funksjonsnedsettelser. Summen av dette er betydningsfull, sa Per Christian Brunsvik før turen i fjor – og fikk støtte av Steinar Andreassen Jensen:
– Hvis min deltakelse i RNPL kan bidra til å få folk med en eller annen funksjonsnedsettelse i aktivitet, er det topp. For dette er noe jeg brenner skikkelig for, sa den 17 år gamle skogningen.

I etterkant av turen sier de to:
- RNPL ble en opplevelse for livet. Jeg møtte mange hyggelige folk og fikk være med på en masse ting som jeg ellers ikke ville ha opplevd. Jeg føler at jeg har vokst en del med tanke på at jeg er blitt enda mer opptatt av at funksjonshemmede skal ha like muligheter som alle andre til å være fysisk aktive, sier Steinar.
- Spørsmålene som meldte seg før RNPL var mange, blant annet: Ville den fysiske utfordringen bli for tøff? Ville vi klare å holde oss skadefri og unngå uhell? Hvordan ville det bli å tilbringe så mye tid i sammen med fire andre jeg knapt hadde hilst på? Etter turen kan en kort oppsummere at disse spørsmålene og de fleste andre spørsmål jeg hadde på forhånd fikk svært positive svar. RNPL kan best beskrives som et langstrakt eventyr - med mange personlige møter, med all slags mennesker gjennom et fantastisk flott land, sier Per Christian.

¬ I ettertid har turen først og fremst skapt mange nye og personlige bekjentskaper, men også ny innsikt i andre personers hverdagskamp for å kunne starte, eller fortsette med fysisk aktivitet og trening. Turen har også gjort meg mer ydmyk i forhold til min egen tilværelse og funksjon.
- Jeg håper turen kan bidra til at det nå er enda mer synlig hvor viktig det er med aktivitet og idrett for personer som av en eller annen grunn ikke kan benytte seg av "vanlige" tilbud eller aktiviteter. Samt at disse personene ofte trenger bidrag og hjelp både fra det offentlige og naboen for å kunne satt i gang og delta på aktiviteten/idretten, sier Brunsvik.

http://www.youtube.com/watch?v=_F-ouRyi1mQ&feature=player_embedded

Samarbeidspartnere til Rekruttering Norge på langs (RNPL) var If, Jysk, Norsk Tipping, Rica, Panthera, Bardum, Arve Opsahl og Expoline.
NBIFs første bloggpost

Postet av NBIF den 20. Aug 2012

ipsum lorum første bloggpost skrevet fra NBIF profilen.